Afspraak maken of wijzigen?
Bel Rita: 0597 612 400

 

Heeft u een vraag? Neem gerust contact met ons op!

Overzicht tarieven en vergoedingen 2023

Fyzigo heeft voor 2023 een contract afgesloten met alle zorgverzekeraars. Onderstaande prijzen zijn onze praktijktarieven per behandeling voor niet verzekerde zorg. Als u een aanvullende verzekering heeft worden de kosten rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd volgens tarieven die met de individuele zorgverzekeraar zijn afgesproken tegen de voor die verzekering geldende voorwaarden. Onze praktijktarieven worden voor 2023 geindexeerd met 5,29% (NZA prijsindex 2023 + correctie 2022) 

Heeft u een aanvullende verzekering? Dan geldt voor reguliere fysiotherapie geen eigen risico. Als u alleen een basisverzekering heeft is uw eigen risico in 2023 minimaal € 385,- per jaar over het totaal aan afgenomen zorg uit de basis verzekering. De hoogte van uw eigen risico kunt u deels zelf bepalen. Hoe hoger het eigen risico, hoe minder premie u betaald. 

Fysiotherapie bij een chronische aandoening wordt tot en met de 20e behandeling uit uw aanvullende verzekering betaald (indien deze dat dekt), of u kunt deze behandelingen zelf betalen. Vanaf de 21e behandeling wordt fysiotherapie betaald uit de basisverzekering, en vanaf dan geldt dan ook een eigen risico. Of een aandoening chronisch is wordt door de overheid bepaald en staat op de zogenaamde chronische lijst.

Menzis vergoedt als enige zorgverzekeraar de eerste 20 keer altijd, mits u minimaal een aanvullende verzekering bij Menzis heeft afgesloten. 

Voor een volledig en helder overzicht van verzekeringen, vergoedingen en regelgeving inzake fysiotherapie van uw zorgverzekering kunt u hier doorklikken naar de vergelijkingssite zorgwijzer.nl.

Ook kunt u hier verschillende zorgpolissen met elkaar vergelijken indien u overweegt over te stappen naar een andere zorgverzekeraar of aanvullende verzekering.

Fyzigo heeft voor 2023 met alle zorgverzekeraars een contract afgesloten.

Fysiotherapie algemeen 
Zitting fysiotherapie  € 43,75
Zitting fysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling  € 60,20
Zitting fysiotherapie incl. inrichtingstoeslag  € 54,70
Kinderfysiotherapie 
Zitting kinderfysiotherapie  € 60,20
Zitting kinderfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling  € 76,60
Zitting kinderfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag  € 71,15
Instructie/overleg ouders van de patiënt  € 60,20
Eenmalig kinderfysiotherapeutisch rapport  € 60,20
Manuele therapie 
Zitting manuele therapie  € 60,20
Zitting manuele therapie incl. toeslag uitbehandeling  € 76,60
Zitting manuele therapie incl. inrichtingstoeslag  € 71,15
Bekkenfysiotherapie   
Zitting bekkenfysiotherapie  € 60,20
Zitting bekkenfysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling  € 76,60
Zitting bekkenfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag  € 71,15
Geriatrie Fysiotherapie 
Zitting geriatriefysiotherapie € 60,20
Zitting geriatriefysiotherapie incl. toeslag uitbehandeling € 76,60
Zitting bekkenfysiotherapie incl. inrichtingstoeslag € 71,15
Groepszitting 
Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 2 personen € 43,75
Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 3 personen  € 30,15
Groepszitting specifieke behandeling fysiotherapie van 4 personen  € 26,30
Groepszitting specifieke voor behandeling van 5 t/m 10 personen  € 26,30
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek 
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek € 71,15
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. toeslag uitbehandeling € 87,50
Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek incl. inrichtingstoeslag € 82,05
Screening 
Screening  € 16,45
Intake en onderzoek incl. screening  € 71,15
Intake en onderzoek inclusief screening incl. toeslag uitbehandeling  € 87,50
Intake en onderzoek inclusief screening incl. inrichtingstoeslag  € 87,50
Intake na verwijzing 
Intake en onderzoek na verwijzing  € 54,70
Intake en onderzoek na verwijzing incl. toeslag uitbehandeling  € 71,15
Intake en onderzoek na verwijzing incl. inrichtingstoeslag  € 65,65
Overig 
Eenvoudige korte rapporten fysiotherapie  € 82,10
Meer gecompliceerde tijdrovende rapporten fysiotherapie  € 142,15
Niet nagekomen afspraak  € 32,85
Fyzigo-Fitness intake / fitheidstest  € 43,75
Fyzigo-Fitness of yoga 1 x per week  € 30,90 per maand (dus niet per 4 weken)
Fyzigo-Fitness onbeperkt (ook yoga)

€ 42,70 per maand (dus niet per 4 weken) 

Bedrijfsfitness Nederland 15% korting + belastingvoordeel op abonnementstarieven
Echografisch onderzoek  Normaal onderzoekstarief fysiotherapie (geen extra bijdrage) 
Shockwave therapie (Radiaal)  Normaal behandeltarief fysiotherapie (geen extra bijdrage) 
Shockwave therapie (Focus)  Normaal behandeltarief fysiotherapie (geen extra bijdrage)  
 Telefonisch consult (10 min)   €16,45