Stage bij Fyzigo

Fyzigo voelt de verantwoordelijkheid om ook de toekomstige generatie algemeen fysiotherapeuten en gespecialiseerde fysiotherapeuten de mogelijkheid te geven om ervaring op te kunnen doen in de praktijk. Fyzigo wil door het beschikbaar stellen van stage plekken mede bijdragen in de beroepsontwikkeling van de fysiotherapie.

Student en Patient

Een stagiaire heeft in principe de mogelijkheid om bij ieder van de therapeuten mee te mogen lopen en onder begeleiding ook fysiotherapeutische handelingen uit te mogen voeren. Wij vragen u altijd, voorafgaand de behandeling, om toestemming voor deelname van de stagiaire aan het intake gesprek, onderzoek en/of behandeling. Indien u geen prijs stelt op het aanwezig zijn van een stagiaire bij uw behandeling dan is dat vanzelfsprekend ook geen probleem.

Intensieve begeleiding

Elke stagiaire wordt door ons intensief begeleid. Een van onze therapeuten neemt als begeleidend fysiotherapeut de volledige verantwoordelijkheid op zich. Indien u van mening bent dat de behandeling door de stagiair niet volgens wens verloopt dan vragen wij u dit te melden aan de begeleidend fysiotherapeut. De begeleidend fysiotherapeut kan de behandeling weer overnemen en zal uw opmerkingen meenemen in de gesprekken met de stagiaire om de kwaliteit van uw behandeling en het leerproces te waarborgen.

Geinteresseerd?

Stage lopen bij Fyzigo? Neem dan contact op met je opleiding. Stages voor de opleiding fysiotherapie worden via de opleiding naar ons doorgestuurd. Voor vragen over stages voor de opleiding fysiotherapie kun je contact met ons opnemen en vragen naar GertJan. Wil je voor een andere discipline stage bij ons lopen? Neem dan contact op met Alex Ottens.